מלגות הצטיינות: 13 סטודנטיות משנה א’ זכו במילגה בסך 3000 ש”ח על הצטיינות ונתוני קבלה גבוהים

בחודש האחרון התבשרו
13 סטודנטיות משנה א’ על
זכייתן במלגת הצטיינות על
סמך נתוני קבלה גבוהים.
התלמידות הזוכות הן מכלל החוגים
לפי החלוקה הבאה:
4 זוכות מהחוג להפרעות בתקשורת,
4 מהחוג למדעי המחשב,
3 מהחוג לניהול ארגוני שירות,
1 מהחוג לעבודה סוציאלית
1 מהחוג לביוטכנולוגיה.

הזוכות המאושרות
תקבלנה סך 3,000 ₪
כל אחת, שיופקד
לחשבון שכר הלימוד
שלהן.
ברכותינו לתלמידות
היקרות, והמשך הצלחה
והצטיינות לכולן. יגעת
ומצאת תאמין!