יום עיון לאלימות במשפחה - קמפוס גברים

נושא האלימות, ובפרט אלימות במשפחה, עלה לכותרות בשנים האחרונות. לאלימות במשפחה ביטוים רבים. אם בעבר הגדרת האלימות צומצמה לאלימות פיזית, כיום אנו יודעים כי התופעה רחבה הרבה יותר. אלימות במשפחה הינה בעלת מאפיינים תרבותיים וישנם הבדלים בין חברה לחברה. כעו״סים, קרוב לוודאי שנתקל במקרים של אלימות במשפחה. על מנת שנוכל לסייע, ולא נהיה מהעומדים בצד, יש חשיבות גדולה להכרות עם הנושא מזוויות שונות תוך התמקדות בחברה החרדית, מאפיינים ייחודיים, ודרכי טיפול. יום העיון מאורגן במסגרת החוג לעבודה סוציאלית, כחלק מתוכנית ההכשרה המעשית. השתתפות ביום זה הינה חובה שהיא זכות עבור כולנו. נעסוק בנושא התמודדות החברה החרדית עם נושא אלימות במשפחה, במבט תיאורטי. נשמע הרצאה מאת עו“ס אשר מטפל בתחום אלימות במשפחה בקרב גברים חרדים וגם סיפור אישי. יתקיים שיח בקבוצות והצגת ממצאים ראשוניים על עמדות כלפי אלימות במשפחה בקרב הסטודנטים. יום עיון זה, אשר פתוח לסטודנטים ולבוגרים של החוג לעבודה סוציאלית בקמפוס שטראוס, יתקיים כחלק ממכלול של שלושה ימי עיון באותו נושא (קמפוס שטראוס- גברים/נשים ובקמפוס נביאים) וילווה במחקר.

חדשות ועדכונים נוספים