פינה חדשה וייחודית נחנכה בקמפוס

בית המדרש "זכרון רחל" שבקמפוס שטראוס מהווה מאז פתיחתו פינה רוחנית מרוממת לכל תלמיד שחפץ לקחת פסק זמן משגרת היום, ולשקוע לזמן מה בדברי תורה משיבים נפש.
בבית מדרש מתקיים גם סדר לימוד מיוחד "קונה עולמו בשעה" המאפשר לסטודנטים לקבוע שעה בלימוד התורה ולזכות גם למלגת הוקרה מיוחדת.
בימים האחרונים נחנכה בבית המדרש לתועלת קהל הסטודנטים היקר עמדה מיוחדת, "עמדת אוצר החכמה", שבה מותקן מאגר תורני המכיל כ-120,000 אלף ספרים תורניים המאפשרים לסטודנטים להעשיר את רוחם וידיעתם בתורה ולדלות עוד ועוד מים חיים מבאר התורה העמוק מני ים.

הנהלת הקמפוס מזמינה בברכה את הסטודנטים לעשות שימוש במערכת כאוות נפשם ולהגביר את קול התורה המהדד בבית המדרש.

חדשות ועדכונים נוספים