האתר החדש בהרצה, אנו מעדכנים אותו בתכנים חדשים מדי יום, אם חסר לכם מידע ניתן לפנות לטלפון 02-6222202

יד לסטודנט

מיזם שיתוף חברים שע"י קרן 'יד לסטודנט' של קמפוס שטראוס

חזרה לרשימת המלגות

 

הזכאות למלגה:

סטודנט/ית מן המנין, ב'קמפוס שטראוס', שהגיעו בעקבות המלצה של סטודנטים/יות

מזכים את הממליצים במענק 'יד לסטודנט':

500 ש"ח עבור הסטודנט הראשון שהצטרף

ו 1000 ש"ח נוספים עבור כל סטודנט נוסף באותה שנת לימודים.

 

תנאים:

בני משפחה מדרגת קירבה ראשונה (בני זוג/ הורים וילדים / אחים/יות) אינם זכאים למענק.

 

הזכאות היא עבור סטודנט חדש שלא התענין בעבר בלימודים בקמפוס, ואינו מופיע במאגר המתענינים.

מי שביטל בעבר את הרישום, וחזר להתענין בעקבות ההמלצה, מזכה את הממליץ במלגה.

 

הזכאות למלגה היא בהמלצה מראש, שהסטודנט ציין בפניתו הראשונה שהגיע בעקבות הממליץ.

 

הסטודנט התקבל ללימודים בקמפוס, ביצע הרשמה מלאה, ולמד במכינה / תואר במשך חודש לפחות.

 

קבלת המלגה

בכל שנה, במהלך סמסטר א', לאחר חודש לימודים, יבדקו הממליצים של הסטודנטים/יות בשנה א'

הודעה אישית תועבר לזכאים.

המענק יועבר בהעברה בנקאית לחשבון הסטודנט.

 

במקרה של מספר ממליצים לסטודנט/ית אחד, המענק יחולק לכלל הממליצים.

 

חזרה לרשימת המלגות