לוח שנה אקדמי

תאריכים וחופשות לשנת הלימודים תשפ"ד

     להורדה - לוח שנתי נשים - תשפ"ד                                                                                                                                                     להורדה - לוח שנתי גברים - תשפ"ד

 

 

 להורדה - לוח חופשות נשים - תשפ"ד                                                                                                                                                 להורדה - לוח חופשות גברים - תשפ"ד