האתר החדש בהרצה, אנו מעדכנים אותו בתכנים חדשים מדי יום, אם חסר לכם מידע ניתן לפנות לטלפון 02-6222202

החזר שכר לימוד לסטודנטיות בחוג למדע המחשב

סטודנטיות העומדות בתנאים, זכאיות להחזר שכר לימוד עבור לימודי התואר לאורך כל שנות התקן.

 

חזרה לרשימת המלגות

 

תנאי סף:

אזרחות ישראלית.

לימודים בתיכון בפיקוח חרדי.

חתימה על תקנון החזר שכר לימוד המלא.

 

סכום ההחזר:

שכר לימוד אקדמאי מלא, עבור כל אחת משנות התקן.

לא כולל לימודי אנגלית, לימודי קודש, והוצאות נילוות.

סטודנטית שמסיבות שונות מחויבת בלימודים נוספים מעבר לשנות התקן

לא תהיה זכאית להחזר עבור שנים אילו.

 

תנאים:

הסטודנטית מתחייבת להגיש בקשות מלאות לכל המלגות הרלוונטיות קרן ק.מ.ח ומלגת משרד החינוך

וכן לקרנות נוספות ככל שיפורסמו על ידי הקמפוס.

הסכומים המתקבלים מהמלגות השונות יקוזזו מהחזר שכר הלימוד.

סטודנטית שלא הגישה את הבקשות כאמור, יחושב לה כאילו קיבלה את המלגה המקסימלית.

סטודנטית שהפסיקה את לימודיה וחויבה על ידי הקרנות בהחזר סכום המלגות, לא תהיה זכאית 

להחזר שכר לימוד, עבור הסכומים שהוחזרו.

 

ביצוע החשבון:

הסטודנטיות יחויבו בתשלום כל שכר הלימוד, על פי תקנון מכללת הדסה.

בכל שנה, החל משנה ב', יערך חשבון עבור שנת הלימודים החולפת,

במידה ולאחר חישוב כל סכומי המלגות שהתקבלו, נוצר חוסר, הוא יושלם על ידי קמפוס שטראוס.

 

חזרה לרשימת המלגות