האתר החדש בהרצה, אנו מעדכנים אותו בתכנים חדשים מדי יום, אם חסר לכם מידע ניתן לפנות לטלפון 02-6222202

כמה מילים על מלגות....

קיימות קרנות שונות המעניקות סיוע לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון,

יש קרנות הנותנות מענקים על בסיס מבחן הכנסות,

יש המיועדות למגזרים שונים, מוצא וכדו'

חלק מהקרנות מתנות את קבלת המענק בשעות התנדבות.

לכל קרן קריטריונים ותנאי סף לקבלת המענק, כמו כן קיים הליך מסודר להגשת בקשה, רשימת מסמכים / אישורים שצריך להגיש, ותאריכי הגשה.

ברשימה שלפניכם ריכזנו עבורכם את האפשרויות הרלוונטיות, נכון לשנת הלימודים תשפ"ב, יתכנו שינויים ועידכונים, קמפוס שטראוס מפיץ מידע רלוונטי במהלך שנת הלימודים באופן שוטף במייל.

האחריות על הגשת הבקשות למלגות, המצאת המסמכים הנדרשים, ועמידה בלוח הזמנים של כל מלגה היא של הסטודנטים בלבד.

הגשת המלגות מתבצעת בסמוך לתחילת שנת הלימודים או במהלכה, התשובות והמלגות מתקבלות במהלך שנת הלימודים. 

 

מענקים

 

מלגת קרן ק.מ.ח. - 

מלגה בסך 7,000 ₪ / 4,000 ₪ לשנה, המעונקת בכל שנת לימודים תיקנית של התואר.

על בסיס מבחן הכנסות, לבוגרי ישיבה קטנה או תיכון בפיקוח חרדי, למלגה טבלת עדיפות על פי התואר הנלמד.

 

 

מלגת משרד החינוך

מלגה בסך של 4000 / 6,240 / 12,480 ש"ח המוענקת ע"י המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך

לסטודנטים תושבי ישראל, הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המל"ג,

ועומדים בתנאי הסף, על בסיס ניקוד המתקבל מקריטריונים שונים, הכנסות, מצב משפחתי, וכדו'.

 

 

מלגות יחודיות לסטודנטים וסטודנטיות  בחוג למדעי המחשב

סטודנטים בחוג  למדעי המחשב, זכאים למילגות יחודיות

פרטים במידע למתענינים.  

 

יד לסטודנט - 

מיזם שיתוף חברים שע"י קרן 'יד לסטודנט' של קמפוס שטראוס

500 ש"ח עבור כל סטודנט מן המנין,  שהגיע בעקבות המלצתך, בכפוף לתקנון.

 

 

עולים חדשים - 

משרד הקליטה מממן שכר לימוד מלא לתואר ראשון לעולים חדשים, על פי קרטריונים

לבדיקת זכאות אישית יש לפנות למשרד הקליטה.

 

מלגות תמורת שעות התנדבות

 

מלגת פר"ח

מלגה בסך של 5,200 ש"ח, המיועדת לסטודנטים לתואר ראשון,

הלומדים במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

מותנה ב 4 שעות התנדבות שבועיות, פעמים בשבוע.

 

 

מלגת סיוע של מכללת הדסה

מלגה בסך של 4,500 ש"ח המעונקת לסטודנטים בקמפוס שטראוס,

שלא מקבלים מימון ממקור אחר, מותנת ב 42 שעות התנדבות.

 

מלגות הצטינות

 

לסטודנטים חדשים, שנה א' 

מלגה על סך 3,000 ש"ח תוענק לסטודנטים חדשים, בשנה א' בתואר

שהתקבלו כסטודנטים מן המנין, על בסיס השגים לימודיים קודמים.

 

 

מלגות הצטיינות על בסיס הישגים בלימודים האקדמאים -

מלגות הצטינות יוענקו לסטודנטים מן המנין, על סמך ההשגים האקדמאים בשנה החולפת.

בכפוף לתקנון מצטייני דיקן של מכללת הדסה.

 

 

הלוואות

הלוואות 'קרן מגבית' ע"י מכללת הדסה –

הלואה בסך של 10,000 בתנאי החזר נוחים עד 60 תשלומים ללא ריבית והצמדה.

 

 

הלוואות בנקים –

ניתן לקבל הלוואות יעודיות לסטודנטים ע"י בנקים מסחרים בתנאים משופרים.

ניתן לבדוק בבנקים השונים את גובה ההלואה ותנאי ההחזר.

 

לפרטים נוספים:

קמפוס נשים - מידע למתענינים

קמפוס גברים - מידע למתענינים