מלגות קיום חודשיות לסטודנטים

בחוגים מדעי המחשב וביוטכנולוגיה 

חזרה לרשימת המלגות

 

הלימודים בחוגים מדעי המחשב וביוטכנולוגיה  דורשים למידה אינטנסיבית.

קמפוס שטראוס שם לו למטרה לסייע ככל האפשר לסטודנטים בחוגים אלו.

לשם כך מפעיל הקמפוס מערך של מלגות קיום חודשיות.

 

גובה המלגה:

סטודנט נשוי - 1500 ש"ח לחודש

סטודנט רווק - 800 ש"ח לחודש

 

תנאי זכאות

סטודנטים בחוג מדעי המחשב או ביוטכנולוגיה, שנה א' קמפוס שטראוס.

 

חזרה לרשימת המלגות