מלגת הצטיינות

מלגת הצטינות תוענק לסטודנטים/יות מן המנין, על סמך ההשגים האקדמאים בשנה החולפת

חזרה לרשימת המלגות

 

מלגות הצטינות יוענקו לסטודנטים/יות מן המנין, על סמך ההשגים האקדמאים בשנה החולפת.

 

תנאי סף:

סטונטים/יות מן המנין במסגרת שנות התקן.

תוכנית לימודים בהיקף של 80% לפחות מתכנית לימודים מלאה.

קיימים לפחות 10 סטודנטים העומדים בתנאי הסף.

 

לכל סטודנט/ית מחושב ממוצע הציונים של השנה החולפת:

כל הקורסים הנלמדים בשנה הרלוונטית, למעט קורסים הנלמדים שוב,

המועד הקובע הוא סוף השבוע הרביעי מתחילת שנת הלימודים, ציונים שיקלטו לאחר מועד זה לא יובאו בחשבון בחישוב הממוצע.

 

בחירת המצטיינים:

5% מהסטודנטים/יות בעלי ממוצע הציונים הגבוה ביותר (בתנאי שהממוצע הוא מעל 85)

בכל שנה ובכל חוג יהיו זכאים  למלגת הצטיינות.

סטודנטים/יות שהשיגו ממוצע גבוה מ – 95 יוכרו בהצטיינות יתרה,

הצטיינות יתירה תוכר עד ל2% מכלל הסטודנטים/יות.

 

סטודנט שהורשע בעבירת משמעת לא ייכלל ברשימת המצטיינים.

 

ההצטיינות תירשם בגילון הציונים ותעודת הצטיינות תוענק בטקס חגיגי.

 

גובה המלגה יקבע באופן יחסי לדרגת ההצטיינות ולהיקף שכר הלימוד האישי.

 

המלגה מועברת לחשבון שכר הלימוד במכללה,

במידה וחשבון שכר הלימוד נמצא ביתרה,

ניתן לבקש העברת יתרה לחשבון העו"ש של הסטודנט/ית

את הבקשה ניתן להגיש על גבי טופס פניה למדור שכ"ל.

 

חזרה לרשימת המלגות