מלגת הצטינות - סטודנטיות חדשות

מלגה על סך של 3,000 ש"ח, על בסיס נתוני ההרשמה

חזרה לרשימת המלגות 

 

גובה המלגה

3,000 ש"ח.

 

תנאי קבלה:

סטודנטים/יות חדשים בשנה א'.

התקבלו ללימודים כסטודנטים/יות מן המנין (קבלה בתנאי לא מזכה במלגה).

הקריטריון הקובע לקבלת המלגה הוא ציון המתאם:

בהפרעות בתקשורת – 720, בשאר החוגים – 680.

ציון המתאם מחושב כממוצע בין ממוצע הציונים בתעודת בגרות/בכיר/מכינה לבין ציון מבחן ההתאמה תיל/פסיכומטרי.

 

 הזכאות למילגה נבדקת ע"י המכללה (אין צורך להגיש בקשה)

והודעה נשלחת לסטודנטים/יות הזכאים.

 

המלגה מוענקת בשנה ב' של לימודי התואר.

 

המלגה מועברת לחשבון שכר הלימוד במכללה,

במידה וחשבון שכר הלימוד נמצא ביתרה,

ניתן לבקש העברת יתרה לחשבון העו"ש של הסטודנט/ית

את הבקשה ניתן להגיש על גבי טופס פניה למדור שכ"ל.

 

חזרה לרשימת המלגות