מלגת 'טנא'

תכנית הות"ת מלגות לאקדמיה - היא תוכנית מענקים של המועצה להשכלה גבוהה וקרן אלומה, לסיוע במימון שכ"ל לסטודנטים וסטודנטיות מהמגזר החרדי הלומדים לתואר ראשון.

חזרה לרשימת המלגות

תנאי סף: (נכון לשנת הלימודים תשפ"ג)

 • סטודנט/ית במוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 • גברים-
  סטודנט  שמעמדו מוסדר מול הצבא.
  בוגר ישיבה קטנה בפיקוח חרדי בארץ כפי המוגדר באתר משרד החינוך, נכון לשנת הלימוד האחרונה של הסטודנט.
 • נשים-
  בוגרת תיכון בפיקוח חרדי – כפי המוגדר באתר משרד החינוך.
 • היקף לימודים של לפחות 85% מתכנית הלימודים.
 • לימודים לתואר ראשון/שני בפעם הראשונה (לא תואר נוסף)
 • על פי מבחן הכנסות (רווק/ה עלפי ההכנסות ברוטו, נשוי/אה על פי הכנסות ברוטו שלו/ה ושל בן/בת הזוג)
 • על פי מדרג רמות לימוד (החוגים מחולקים ל - 4 קבוצות: רמת עדיפות א', רמת עדיפות ב', רמת עדיפות ג', רמת עדיפות ד')

טבלת מבחן ההכנסות, ורשימת החוגים על פי רמות העדיפות, מפורטים באתר המלגה.

 

הגשת הבקשה

יש לעיין ברשימת המסמכים להגשה המופיעה באתר

ולהגיש את המועמדות בצירוף כל המסמכים הנדרשים

עד לתאריך סיום ההרשמה.

 

כמה מקבלים ?

7,000 ₪ / 4,000 ₪ בכל שנת לימודים תיקנית של התואר הנלמד.

החל משנת הגשת הבקשה.

7,000 ש"ח לרמות א' וב'

4,000 ש"ח לרמה ג' וד'

 

התשלום מופקד בחשבון הבנק של הסטודנט בשתי פעימות במהלך השנה.

בין הפעימות ישלח שאלון לבירור מצב הלימודים.

סטודנט/ית שנמצאו זכאים לא ידרשו לבצע הרשמה מחודשת בכל שנה.

 

 

פרטים נוספים ניתן לראות באתר 'טנא' מלגת טנא

 

חזרה לרשימת המלגות