מלגת משרד החינוך

מלגה בסך של 4,000 / 6,240 / 12,480 ש"ח המוענקת ע"י המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך, למלגה תנאי סף, ניקוד הנקבע ע"י קריטריונים שונים, ודרגות זכאות, יש להגיש בקשה למלגה בכל שנה.

חזרה לרשימת המלגות

 

יש להגיש את הבקשה למלגה בכל שנה בשנות הלימודים לתואר

ולצרף אישורים נדרשים עדכניים.

 

תנאי סף:

  • אזרחי ישראל או תושבי קבע שאינם מקבלים סיוע.
  • לימודים לתואר ראשון, במוסדות המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
  • סטודנט מן המנין, בשנות התקן, ללא תואר ראשון קודם.
  • שכר הלימוד הינו יותר מ - 6,159.
  • לא מקבל סיוע יותר גבוהה מ 8,400 ש"ח מגורמים אחרים 
    ישנם גורמים שלא נחשבים לענין סעיף זה כגון: פר"ח, ק.מ.ח.

 

עולים חדשים המקבלים מימון מלא ממשרד הקליטה לא זכאים למלגה זו.

 

סטודנטים שלא רשאים להגיש בקשה - נכון לתשפ"א 

 

זכאות למלגה:

הזכאות למלגה נקבעת עפ"י שיטת ניקוד

קיימים מספר קריטריונים לצבירת הנקודות

כגון: מספר אחים/ילדים, איזור מגורים וכדו'

גובה המלגה יקבע על פי סך הנקודות שיצברו. 

 

טבלת קריטריונים תשפ"א  רשימת אישורים נדרשים תשפ"א

 

הגשת הבקשה למלגה:

הגשת הבקשה למילגה מתבצעת באתר משרד החינוך כתובת האתר 

התהליך מורכב מכמה שלבים ומוגבל בזמן, המועדים מתפרסמים ע"י משרד החינוך בכל שנה

שלב א' - הרשמה ראשונית לקבלת שם משתמש וסיסמא.

שלב ב' - הגשת הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים.

שלב ג' - הבקשות נבדקות ע"י משרד החינוך ונשלחות הודעות מתאימות לסטודנטים.

שלב ד' - המלגה מופקדת בחשבון הסטודנט.

 

חשוב מאוד !

יש לפעול על פי הנחיות משרד החינוך בנוגע ללוחות הזמנים של המלגה.

מומלץ לא להמתין לרגע האחרון, כיוון שאז יש לחץ על האתר ויתכנו תקלות.

יש להקפיד לצרף את כל האישורים הנדרשים.

האחריות על הגשת הבקשה וצירוף כל המסמכים היא של הסטודנטים.

למשרד החינוך קיים מוקד תמיכה טלפוני למענה לשאלות ותקלות: 1-700-505-885

 

חזרה לרשימת המלגות