מלגת פר"ח

מלגה בסך של 5,200 ש"ח, המלגה מיועדת לסטודנטים/יות לתואר ראשון, הלומדים במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, מותנה ב - 4 שעות התנדבות שבועיות.

חזרה לרשימת המלגות

 

גובה המלגה:

5,200 ש"ח לשנה.

המלגה משולמת לחשבון הסטודנט ב - 3 פעימות.

 

תנאי סף:

סטודנטים/יות לתואר ראשון

מוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה

 

התנדבות:

כתנאי לקבלת המלגה נדרשת התנדבות של פעמים בשבוע, שעתים בכל פעם.

120-130 שעות שנתיות.

תחום התנדבות עיקרי: חונכות אישית.

לפר"ח מספר פרויקטים נוספים של התנדבות בכל הארץ.

הפעילות מתבצעת בחודשים נובמבר עד יוני.

 

תאריכי רישום:

המלגה נפתחת לרישום לפני תחילת שנת הלימודים.

חודשים ספטמבר - אוקטובר.

הרישום מתבצע באתר פר"ח בכתובת אתר פרח

 

חזרה לרשימת המלגות