מלגות והלוואות

אין זה סוד כי ההתמודדות עם תשלומי שכר הלימוד עלולה להוות אבן הנגף העיקרית העומדת בין התלמיד ללימודים, ריכזנו למענך מידע על קרנות למימון, סבסוד, ומילגות לימודים  העומדות  לרשות הסטודנטים בקמפוס שטראוס.

כמה מילים על מלגות....

קיימות קרנות שונות המעניקות סיוע לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון,

יש קרנות הנותנות מענקים על בסיס מבחן הכנסות,

יש המיועדות למגזרים שונים, מוצא וכדו'

חלק מהקרנות מתנות את קבלת המענק בשעות התנדבות.

לכל קרן קריטריונים ותנאי סף לקבלת המענק, כמו כן קיים הליך מסודר להגשת בקשה, רשימת מסמכים / אישורים שצריך להגיש, ותאריכי הגשה.

ברשימה שלפניכם ריכזנו עבורכם את האפשרויות הרלוונטיות, נכון לשנת הלימודים תשפ"ב, יתכנו שינויים ועידכונים, קמפוס שטראוס מפיץ מידע רלוונטי במהלך שנת הלימודים באופן שוטף במייל.

האחריות על הגשת הבקשות למלגות, המצאת המסמכים הנדרשים, ועמידה בלוח הזמנים של כל מלגה היא של הסטודנטים בלבד.

הגשת המלגות מתבצעת בסמוך לתחילת שנת הלימודים או במהלכה, התשובות והמלגות מתקבלות במהלך שנת הלימודים. 

 

מענקים

מלגת 'טנא'

הרישום לשנה"ל תשפ"ג נפתח !

מועד א' - 31.08.22  ד' אלול  עד 29.09.22 ד' תשרי

מועד ב' - 19.10.22 כ"ד תשרי עד 31.10.22 ו' חשוון 

טנא - סיוע כלכלי לסטודנטים חרדים - הוקם ע"י המועצה להשכלה גבוהה

המלגה מיועדת לבוגרי החינוך החרדי,

ומבוססת על מבחן הכנסות, וכן על מדרג רמות לימוד של החוג הנלמד.

פירוט הקריטריונים, וטבלאות הזכאות באתר המלגה.

המלגה היא בסך של 7000 ₪ לכל שנת לימוד במדרג א' וב'

ו 4000 לכל שנת לימוד במדרג ג' וד'.

סטודנטים שזכאים למלגה, מקבלים אותה בכל שנה משנות התואר ללא צורך בהגשת בקשה נוספת.

עד לשנת תשפ"ב המלגה הופעלה ע"י קרן ק.מ.ח. סטודנטים שקיבלו מלגה בשנת תשפ"א דרך קרן ק.מ.ח. ימשיכו לקבל בשנתים הבאות דרך קרן ק.מ.ח. בקישור https://keren-kemach.org/

החל משנת תשפ"ב המלגות יוענקו דרך קרן 'אלומה', לסטודנטים חדשים בשנה א', או לסטודנטים שלא הגישו בקשה למלגה בשנים קודמות.

 

לפרטים

 

מלגת משרד החינוך

מלגה בסך של 4000 / 6,240 / 12,480 ש"ח המוענקת ע"י המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך

לסטודנטים תושבי ישראל, הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המל"ג,

ועומדים בתנאי הסף, על בסיס ניקוד המתקבל מקריטריונים שונים, הכנסות, מצב משפחתי, וכדו'.

לפרטים

 

מלגות קיום חודשיות לסטודנטים בחוגים: מדעי המחשב וביוטכנולוגיה

סטודנטים בתואר מדעי המחשב  או ביוטכנולוגיה זכאים בשנה הראשונה למלגת קיום חודשית מטעם קמפוס שטראוס.

לפרטים

 

יד לסטודנט - 

מיזם שיתוף חברים שע"י קרן 'יד לסטודנט' של קמפוס שטראוס

500 ש"ח עבור כל סטודנט מן המנין,  שהגיע בעקבות המלצתך, בכפוף לתקנון.

לפרטים

 

עולים חדשים - 

משרד הקליטה מממן שכר לימוד מלא לתואר ראשון לעולים חדשים, על פי קרטריונים

לבדיקת זכאות אישית יש לפנות למשרד הקליטה.

 

מלגות תמורת שעות התנדבות

מלגת פר"ח

מלגה בסך של 5,200 ש"ח, המיועדת לסטודנטים לתואר ראשון,

הלומדים במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

מותנה ב 4 שעות התנדבות שבועיות, פעמים בשבוע.

לפרטים

 

מלגת סיוע של מכללת הדסה

מלגה בסך של 5,000 ש"ח המעונקת לסטודנטים בקמפוס שטראוס,

שלא מקבלים מימון ממקור אחר, מותנת ב 50 שעות התנדבות.

לפרטים

 

מלגת "יש קונה עולמו"

בקמפוס ישנו בית מדרש שמשמש כחממה תורנית עבור התלמידים.

המשתתפים מידי יום בתכנית "יש קונה עולמו בשעה אחת" (לימוד יומי של שעה לפני תחילת הלימודים),

זכאים למלגה חודשית של 500 ₪.

 

 

מלגות הצטינות

מלגת הצטינות על בסיס תנאי קבלה

מלגה על סך 3,000 ש"ח תוענק לסטודנטים שהתקבלו כסטודנטים מן המנין,

על בסיס השגים לימודיים קודמים, הרלונטים לתנאי הקבלה.

בשנת תשפ"ב המלגה תוענק בשנה א'.

החל משנת הלימודים תשפ"ג והלאה המלגה תוענק בשנה ב' ללימודי התואר.

לפרטים

 

מלגות הצטיינות על בסיס הישגים בלימודים האקדמאים -

מלגות הצטינות יוענקו לסטודנטים מן המנין, על סמך ההשגים האקדמאים בשנה החולפת.

בכפוף לתקנון מצטייני דיקן של מכללת הדסה.

לפרטים

 

הלוואות

הלוואות 'קרן מגבית' ע"י מכללת הדסה –

הלואה בסך של 10,000 בתנאי החזר נוחים עד 60 תשלומים ללא ריבית והצמדה.

לפרטים

 

הלוואות בנקים –

ניתן לקבל הלוואות יעודיות לסטודנטים ע"י בנקים מסחרים בתנאים משופרים.

ניתן לבדוק בבנקים השונים את גובה ההלואה ותנאי ההחזר.

 

 

ליצירת קשר

טלפון:
02-6222202
דוא"ל:
rishumg@scampus.co.il
שעות קבלה:
ימים ראשון עד חמישי
בין השעות:
9:00-20:000