האתר החדש בהרצה, אנו מעדכנים אותו בתכנים חדשים מדי יום, אם חסר לכם מידע ניתן לפנות לטלפון 02-6222202

מלגות והלוואות

אין זה סוד כי ההתמודדות עם תשלומי שכר הלימוד עלולה להוות אבן הנגף העיקרית העומדת בין התלמיד ללימודים, ריכזנו למענך מידע על קרנות למימון, סבסוד, ומילגות לימודים  העומדות  לרשות הסטודנטים בקמפוס שטראוס.

כמה מילים על מלגות....

קיימות קרנות שונות המעניקות סיוע לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון,

יש קרנות הנותנות מענקים על בסיס מבחן הכנסות,

יש המיועדות למגזרים שונים, מוצא וכדו'

חלק מהקרנות מתנות את קבלת המענק בשעות התנדבות.

לכל קרן קריטריונים ותנאי סף לקבלת המענק, כמו כן קיים הליך מסודר להגשת בקשה, רשימת מסמכים / אישורים שצריך להגיש, ותאריכי הגשה.

ברשימה שלפניכם ריכזנו עבורכם את האפשרויות הרלוונטיות, נכון לשנת הלימודים תשפ"א, יתכנו שינויים ועידכונים, קמפוס שטראוס מפיץ מידע רלוונטי במהלך שנת הלימודים באופן שוטף במייל.

האחריות על הגשת הבקשות למלגות, המצאת המסמכים הנדרשים, ועמידה בלוח הזמנים של כל מלגה היא של הסטודנטים בלבד.

הגשת המלגות מתבצעת בסמוך לתחילת שנת הלימודים או במהלכה, התשובות והמלגות מתקבלות במהלך שנת הלימודים. 

 

מענקים

מלגת קרן ק.מ.ח. - 

מלגה בסך 7,000 ₪ / 4,000 ₪ לשנה, המעונקת בכל שנת לימודים תיקנית של התואר.

על בסיס מבחן הכנסות, לבוגרי ישיבה קטנה או תיכון בפיקוח חרדי, למלגה טבלת עדיפות על פי התואר הנלמד.

לפרטים

 

מלגת משרד החינוך

מלגה בסך של 4000 / 6,240 / 12,480 ש"ח המוענקת ע"י המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך

לסטודנטים תושבי ישראל, הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המל"ג,

ועומדים בתנאי הסף, על בסיס ניקוד המתקבל מקריטריונים שונים, הכנסות, מצב משפחתי, וכדו'.

לפרטים

 

מלגות קיום חודשיות לסטודנטים בחוגים: מדעי המחשב וביוטכנולוגיה

סטודנטים בתואר מדעי המחשב  או ביוטכנולוגיה זכאים בשנה הראשונה למלגת קיום חודשית מטעם קמפוס שטראוס.

לפרטים

 

יד לסטודנט - 

מיזם שיתוף חברים שע"י קרן 'יד לסטודנט' של קמפוס שטראוס

500 ש"ח עבור כל סטודנט מן המנין,  שהגיע בעקבות המלצתך, בכפוף לתקנון.

לפרטים

 

עולים חדשים - 

משרד הקליטה מממן שכר לימוד מלא לתואר ראשון לעולים חדשים, על פי קרטריונים

לבדיקת זכאות אישית יש לפנות למשרד הקליטה.

 

מלגות תמורת שעות התנדבות

מלגת פר"ח

מלגה בסך של 5,200 ש"ח, המיועדת לסטודנטים לתואר ראשון,

הלומדים במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

מותנה ב 4 שעות התנדבות שבועיות, פעמים בשבוע.

לפרטים

 

מלגת סיוע של מכללת הדסה

מלגה בסך של 4,500 ש"ח המעונקת לסטודנטים בקמפוס שטראוס,

שלא מקבלים מימון ממקור אחר, מותנת ב 42 שעות התנדבות.

לפרטים

 

מלגות הצטינות

לסטודנטים חדשיים, שנה א' 

מלגה על סך 3,000 ש"ח תוענק לסטודנטים חדשים, בשנה א' בתואר

שהתקבלו כסטודנטים מן המנין, על בסיס השגים לימודיים קודמים.

לפרטים

 

מלגות הצטיינות על בסיס הישגים בלימודים האקדמאים -

מלגות הצטינות יוענקו לסטודנטים מן המנין, על סמך ההשגים האקדמאים בשנה החולפת.

בכפוף לתקנון מצטייני דיקן של מכללת הדסה.

לפרטים

 

הלוואות

הלוואות 'קרן מגבית' ע"י מכללת הדסה –

הלואה בסך של 10,000 בתנאי החזר נוחים עד 60 תשלומים ללא ריבית והצמדה.

לפרטים

 

הלוואות בנקים –

ניתן לקבל הלוואות יעודיות לסטודנטים ע"י בנקים מסחרים בתנאים משופרים.

ניתן לבדוק בבנקים השונים את גובה ההלואה ותנאי ההחזר.

ליצירת קשר

טלפון:
02-6222202
דוא"ל:
rishumg@scampus.co.il
שעות קבלה:
ימים ראשון עד חמישי
בין השעות:
9:00-20:000