B.S.W עבודה סוציאלית

אם יום שלא סייעת בו למישהו הוא יום מבוזבז בעיניך, אם תמיד היית הכתובת לאנשים במצוקה, החוג לעבודה סוציאלית הוא הייעוד שלך.

כאן מקבלים את כל הידע, הכלים והמשאבים כדי לעזור לאנשים במצבי משבר שונים, לשפר את מצבם ולסייע להם לחזור ולתפקד באופן עצמאי.

התואר בעבודה סוציאלית מקנה לבוגריו את הידע הנדרש בעולם הטיפול, לצד ידע מקיף בתחומי רווחה קהילתית שונים.

ראש חוג

פרופ' חיה יצחקי

משך הלימודים

3 שנים

שכר לימוד

שכר לימוד אוניברסיטאי

תחילת הלימודים

נובמבר 2024

על התחום

מקצוע העבודה הסוציאלית פוגש את החיים מהצד הפחות מואר שלהם, הצד החלש והסובל, ומתפקידו לחולל שינוי על ידי קישור לגופי רווחה שונים ומתן פתרונות למצבי סיכון וקושי, קבועים וזמניים. עבודה סוציאלית היא טיפול מערכתי המטפל בפרט באמצעות המערכות הרלוונטיות.


מטרת התכנית ללימודי עבודה סוציאלית בקמפוס שטראוס היא להקנות לסטודנט הבנה ומודעות לתהליכים הפסיכוסוציאליים בהתפתחות האדם, ומקומו בחברה לצד היכרות עם המבנה החברתי והקהילתי של החברה בה חי האדם. כמו כן, הבנת התהליכים החברתיים והכלכליים המשפיעים על חייו של האדם, רכישת ידע ומיומנות בהפעלת שיטות ההתערבות המיועדות לשינוי או מניעה של תהליכים והתנהגויות בפרט, הקבוצה והקהילה.

בנוסף, מקנה התכנית ללימודי עבודה סוציאלית הכרה והבנה של תהליכי הפקת ידע מקצועי המבוסס על מחקר ושיטות ההערכה של התערבויות מקצועיות ושירותי רווחה שונים.


התכנית שואפת לפתח אצל הסטודנט זהות מקצועית, חשיבה ביקורתית, מודעות אישית, רגישות רב-תרבותית, והקניית כלים טיפוליים שבאמצעותם יוכל בוגר התכנית לתת מענה מקצועי הולם לצרכיהן המגוונים של האוכלוסיות הנזקקות לשירותיו, תוך הקפדה על ערכי המקצוע וכללי האתיקה.

בתכנית הלימודים לעבודה סוציאלית יושם דגש על קהילות וקבוצות בחברה הישראלית ובהיבט הרב-תרבותי בטיפול. נושא זה יעבור כחוט השני בכל קורסי התכנית, ובעיקר בקורסי המתודה.


החל משנת הלימודים הראשונה משתלבים הסטודנטים במגוון רחב של שירותים חברתיים, במטרה לחשוף אותם למגוון רחב של תחומי ידע כגון ילדים ונוער בסיכון, עבריינות ושירותי שיקום, מתן תמיכה למשפחה ולקהילה, שיקום לאנשים עם מוגבלויות, זקנה ובריאות הנפש.

עם סיום לימודי התואר הראשון יוכל הסטודנט להתפתח לכיוונים רבים ולבחור להתמחות באוכלוסיות ספציפיות או בשיטות התערבות ספציפיים, כגון עבודה עם הפרט, עבודה בקבוצות, טיפול זוגי ומשפחתי, עבודה קהילתית, פסיכותרפיה ועוד.
התואר מקנה זכאות לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

תכנית הלימודים מבוססת על שלושה יסודות: תיאוריה, פרקטיקה ומחקר.
במסגרת הלימודים ירכוש הסטודנט ידע בסיסי במדעי החברה וההתנהגות ובהכרת מערכת השירותים החברתיים. במוקד ההכשרה עומדים עקרונות, ערכים ודרכי טיפול לצד היכרות עם ידע ומיומנויות למחקר וההערכה.
בשנה א’ יתקיימו שני ימי לימוד עיוניים, ויום אחד של עבודה מעשית.

בשנה ב’, יתקיימו שני ימי לימוד עיוניים, ויומיים של עבודה מעשית

בשנה ג' יתקיימו שני ימי לימודים עיוניים ויומיים של עבודה מעשית

 

עם סיום הלימודים, יוכל כל בוגר לעבוד כעובד סוציאלי בכל השירותים החברתיים: לשכות רווחה אזוריות, קציני מבחן, פנימיות, בתי אבות, בתי חולים, קידום נוער, בריאות הנפש ועוד.

 • תעודת בגרות מלאה / תעודת מכינה.
 • מבחן תיל / מבחן פסיכומטרי.
 • מתאם 550 ומעלה.
  ציון המתאם מחושב ממוצע הבגרות / תעודת מכינה עם הציון המתקבל ממבחן תיל / פסיכומטרי.
 • ראיון אישי וועדת קבלה.

תכנית לימודים

 • גדילה והתפתחות של האדם א
 • גדילה והתפתחות של האדם ב
 • חוק ומשפט בעבודה סוציאלית א
 • חוק ומשפט בעבודה סוציאלית ב
 • יסודות ההתערבות א
 • יסודות ההתערבות ב
 • כלכלה חברתית
 • כתיבה מדעית
 • מבוא לאנתרופולוגיה - עבודה סוציאלית
 • מבוא לסוציולוגיה - עבודה סוציאלית
 • מבוא לפסיכולוגיה א
 • מבוא לפסיכולוגיה ב
 • מבוא לרווחה חברתית
 • סוגיות בסוציולוגיה של החברה הישראלית
 • סטטיסטיקה א
 • סטטיסטיקה ב
 • קדם התנסות בלימודי שדה
 • אתיקה וערכים בעבודה סוציאלית א
 • אתיקה וערכים בעבודה סוציאלית ב
 • היבטים רב תרבותיים בעבודת העובד הסוציאלי א
 • היבטים רב תרבותיים בעבודת העובד הסוציאלי ב
 • המשפחה כמערכת א
 • המשפחה כמערכת ב
 • לימודי שדה א - עבודה סוציאלית
 • סטייה חברתית א
 • סטייה חברתית ב
 • עבודה קהילתית א
 • עבודה קהילתית ב
 • שיטות התערבות א
 • שיטות התערבות ב
 • שיטות מחקר א - עבודה סוציאלית
 • שיטות מחקר ב - עבודה סוציאלית
 • תיאוריות באישיות א
 • תיאוריות באישיות ב
 • מתודה בעבודה סוציאלית א
 • מתודה בעבודה סוציאלית ב
 • סמינר מחקר א
 • סמינר מחקר ב
 • עבודה קבוצתית א
 • עבודה קבוצתית ב
 • פרקטיקה של מדיניות א
 • פרקטיקה של מדיניות ב

מתעניין בלימודים?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם