האתר החדש בהרצה, אנו מעדכנים אותו בתכנים חדשים מדי יום, אם חסר לכם מידע ניתן לפנות לטלפון 02-6222202

מגבלות גופניות או רפואיות

סטודנטים עם מגבלה פיזית, חושית, נפשית ו/או קוגניטיבית

המכללה האקדמית הדסה רואה בהנגשת הלימודים במכללה ערך חשוב. רכזת הנגישות במכללה אחראית על תחום הנגישות האקדמית ונגישות השרות. היא אמונה על מתן התאמות בבחינות לסטודנטים המתמודדים עם מגבלה קבועה או זמנית, וכן על מתן ליווי ייעוץ והכוונה במהלך הלמידה, על סמך אישורים רפואיים רלוונטיים. רכזת הנגישות נמצאת בקשר עם גורמי חוץ כגון ביטוח לאומי, משרד הביטחון וכדו'.

 

איך מגישים בקשה לסיוע?

סטודנט יוכר עם מגבלה פיזית, חושית ו/או קוגניטיבית המשפיעה על הלמידה במידה ויגיש טופס "אישור רפואי לקבלת התאמות" החתום על ידי גורם מוסמך ומומחה בתחום (למשל בעיות אורתופדיות ידווחו על ידי אורתופד ולא על ידי רופא משפחה). 

להורדת הטופס - לחץ כאן

המסמך צריך לכלול:

  • אבחנה ברורה האם המצב כרוני או זמני.
  • השפעת המגבלה על חיי הסטודנט תוך התמקדות בהשפעת המגבלה על הלימודים ועל ההתנהלות היומיומית.
  • המלצה להתאמות במבחנים שיכולות להקל על התמודדות הסטודנט בבחינה – יש לפרט מה התועלת בכל התאמה.
  • אישור לצורך התאמות לימודיות: במידה והסטודנט עוברת טיפולים יש לפרט על השפעתם ותופעות לוואי אפשריות.
  • על הסטודנט למסור את המסמכים הדרושים בהקדם האפשרי ולכל המאוחר עד תום החודש הראשון של סמסטר א'. במקרה של מגבלה חדשה במהלך שנת הלימודים, על הסטודנט להגיש את המסמכים מיד עם קבלת האבחנה והגדרת המגבלה.

 

אין המכללה מתחייבת לקבל את ההמלצות וליישמן כלשונן.

לפרטים נוספים על מגבלות גופניות או רפואיות

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

שירותים נוספים