האתר החדש בהרצה, אנו מעדכנים אותו בתכנים חדשים מדי יום, אם חסר לכם מידע ניתן לפנות לטלפון 02-6222202

בוגרים וסטודנטים עובדים

מוזמנים לעדכן אותנו במשרות פתוחות במקומות העבודה שלכם במטרה ליצור רשת תעסוקתית ביניכם וסיוע הדדי.
תאריך: 15/07/20

חדשות ועדכונים נוספים