מלגות והלוואות

אין זה סוד כי ההתמודדות עם תשלומי שכר הלימוד עלולה להוות אבן הנגף העיקרית העומדת בין התלמיד ללימודים, ריכזנו למענך מידע על קרנות למימון, סבסוד, ומילגות לימודים  העומדות  לרשות הסטודנטים בקמפוס שטראוס.

כמה מילים על מלגות....

קיימות קרנות שונות המעניקות סיוע לסטודנטיות הלומדות לתואר ראשון,

יש קרנות הנותנות מענקים על בסיס מבחן הכנסות,

יש המיועדות למגזרים שונים, מוצא וכדו'

חלק מהקרנות מתנות את קבלת המענק בשעות התנדבות.

לכל קרן קריטריונים ותנאי סף לקבלת המענק, כמו כן קיים הליך מסודר להגשת בקשה, רשימת מסמכים / אישורים שצריך להגיש, ותאריכי הגשה.

ברשימה שלפניכן ריכזנו עבורכן את האפשרויות הרלוונטיות, נכון לשנת הלימודים תשפ"ב, יתכנו שינויים ועידכונים, קמפוס שטראוס מפיץ מידע רלוונטי במהלך שנת הלימודים באופן שוטף במייל.

האחריות על הגשת הבקשות למלגות, המצאת המסמכים הנדרשים, ועמידה בלוח הזמנים של כל מלגה היא של הסטודנטיות בלבד.

הגשת המלגות מתבצעת בסמוך לתחילת שנת הלימודים או במהלכה, התשובות והמלגות מתקבלות במהלך שנת הלימודים. 

 

מענקים

 

מלגת 'טנא'

הרישום לשנה"ל תשפ"ג נפתח !

מועד א' - 31.08.22  ד' אלול  עד 29.09.22 ד' תשרי

מועד ב' - 19.10.22 כ"ד תשרי עד 31.10.22 ו' חשוון 

טנא - סיוע כלכלי לסטודנטיות חרדיות - הוקם ע"י המועצה להשכלה גבוהה

המלגה מיועדת לבוגרות החינוך החרדי,

ומבוססת על מבחן הכנסות, וכן על מדרג רמות לימוד של החוג הנלמד.

פירוט הקריטריונים, וטבלאות הזכאות באתר המלגה.

המלגה היא בסך של 7000 ₪ לכל שנת לימוד במדרג א' וב'

ו 4000 לכל שנת לימוד במדרג ג' וד'.

סטודנטית שזכאית למלגה, מקבלת אותה בכל שנה משנות התואר ללא צורך בהגשת בקשה נוספת.

עד לשנת תשפ"ב המלגה הופעלה ע"י קרן ק.מ.ח. סטודנטיות שקיבלו מלגה בשנת תשפ"א דרך קרן ק.מ.ח. ימשיכו לקבל בשנתים הבאות דרך קרן ק.מ.ח. בקישור https://keren-kemach.org/

החל משנת תשפ"ב המלגות יוענקו דרך קרן 'אלומה', לסטודנטיות חדשות בשנה א', או לסטודנטיות שלא הגישו בקשה למלגה בשנים קודמות.

 

לפרטים

 

 

מלגת משרד החינוך

מלגה בסך של 4000 / 6,240 / 12,480 ש"ח המוענקת ע"י המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך

לסטודנטיות תושבות ישראל, הלומדות לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המל"ג,

ועומדות בתנאי הסף, על בסיס ניקוד המתקבל מקריטריונים שונים, הכנסות, מצב משפחתי, וכדו'.

לפרטים

 

יד לסטודנט - 

מיזם שיתוף חברים שע"י קרן 'יד לסטודנט' של קמפוס שטראוס

500 ש"ח עבור כל סטודנטית מן המנין,  שהגיעה בעקבות המלצתך, בכפוף לתקנון.

לפרטים

 

עולות חדשות - 

משרד הקליטה מממן שכר לימוד מלא לתואר ראשון לעולות חדשות, על פי קרטריונים

לבדיקת זכאות אישית יש לפנות למשרד הקליטה.

 

מלגות תמורת שעות התנדבות

 

מלגת פר"ח

מלגה בסך של 5,200 ש"ח, המיועדת לסטודנטיות לתואר ראשון,

הלומדות במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

מותנה ב 4 שעות התנדבות שבועיות, פעמים בשבוע.

לפרטים

 

מלגת סיוע של מכללת הדסה

מלגה בסך של 5,000 ש"ח המעונקת לסטודנטיות בקמפוס שטראוס,

שלא מקבלות מימון ממקור אחר, מותנת ב 50 שעות התנדבות.

לפרטים

 

מלגות הצטינות

 

מלגת הצטינות על בסיס תנאי קבלה

מלגה על סך 3,000 ש"ח תוענק לסטודנטיות שהתקבלו כסטודנטיות מן המנין,

על בסיס השגים לימודיים קודמים, הרלונטים לתנאי הקבלה.

בשנת תשפ"ב המלגה תוענק בשנה א'.

החל משנת הלימודים תשפ"ג והלאה המלגה תוענק בשנה ב' ללימודי התואר.

לפרטים

 

מלגות הצטיינות על בסיס הישגים בלימודים האקדמאים -

מלגות הצטינות יוענקו לסטודנטיות מן המנין, על סמך ההשגים האקדמאים בשנה החולפת.

בכפוף לתקנון מצטייני דיקן של מכללת הדסה.

לפרטים

 

הלוואות

הלוואות 'קרן מגבית' ע"י מכללת הדסה –

הלואה בסך של 10,000 בתנאי החזר נוחים עד 60 תשלומים ללא ריבית והצמדה.

לפרטים

 

הלוואות בנקים –

ניתן לקבל הלוואות יעודיות לסטודנטים ע"י בנקים מסחרים בתנאים משופרים.

ניתן לבדוק בבנקים השונים את גובה ההלואה ותנאי ההחזר.

ליצירת קשר

טלפון:
073-2166391
דוא"ל:
milgotn@scampus.co.il