לקויות למידה והפרעות קשב

המרכז מסייע לסטודנטיות עם לקויות למידה ו/או הפרעות קשב ב:

 • התאמות בדרכי היבחנות.

 • ייעוץ אישי והדרכה באסטרטגיות למידה.

 • חונכות אישית / קבוצתית בהתאם לצורך.

 

הגשת אבחונים

ניתן להגיש אבחונים ובקשות להתאמות עד חודש לפני מועד הבחינות בכל סמסטר.

בכדי להגיש בקשה לקבלת התאמות בבחינות יש לקבוע פגישה אישית לשיחת היכרות ופתיחת תיק במרכז.

ייעוץ לפני אבחון – מומלץ לתאם פגישה מסודרת עם יועצת מרכז התמיכה לפני שניגשים לאבחון כלשהוא.

 

קריטריונים להכרה באבחונים:

 • יתקבל אבחון שנעשה על ידי גורם מוסמך לאבחון ליקויי למידה למבוגרים: מאבחן דידקטי בעל תואר שני בלקויות למידה ממוסד אקדמי מוכר או פסיכולוג חינוכי מומחה בליקויי למידה, בעלי הכשרה לאבחון מבוגרים.
 • האבחון יכלול את כל המבחנים הרלוונטיים (מנגנונים בסיסיים, שפה, קריאה, כתיבה, זיכרון, קשב וריכוז ועוד).
 • האבחון יכלול פירוט של רשימת המבחנים שעברה הנבחנת ותוצאותיהם, ציוני נורמות וסטיות תקן על פיהם מוערך הביצוע במבחן וכן מסקנות והמלצות אופרטיביות כפי שהן עולות מן האבחון.
 • תאריך עריכת האבחון הוא עד 5 שנים מתאריך הגשתו, כשלכל המוקדם נערך בגיל 16 ונקשר עם בחינות הבגרות. תנאי זה תקף לכל שנה אקדמית בה הסטודנטית לומדת במכללה.
 • האבחון נערך בשפת האם של הנבחנת, בהתחשב בגיל שבו המאובחנת הגיעה לארץ.
 • אבחון יכלול נורמות התקפות לגיל המתאים.
 • לגבי אבחון הפרעת קשב: יש להגיש אבחון דידקטי (בהתאם לקריטריונים הרשומים מעלה) ובנוסף אישור רופא (נוירולוג/פסיכיאטר).

 

הערות חשובות להגשת אבחונים:

 • אם בידך אבחון תקף מחמש השנים האחרונות, שלא נערך באחד ממכוני המת"ל, אבחונך ייבדק בהתאם לקריטריונים הכתובים למעלה.
 • אבחונים קשב רפואיים בלבד אינם מקנים זכות למתן התאמות.
 • המכללה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל את ההמלצות בדו"ח האבחון, כולן או מקצתן, או לדרוש מן הסטודנטית אבחון נוסף.

לפרטים נוספים על לקויות למידה והפרעות קשב

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

שירותים נוספים