מגבלות גופניות או רפואיות

סטודנטיות עם מגבלה פיזית, חושית, נפשית ו/או קוגניטיבית

 

המכללה האקדמית הדסה רואה בהנגשת הלימודים במכללה ערך חשוב. רכזת הנגישות במכללה אחראית על תחום הנגישות האקדמית ונגישות השרות. היא אמונה על מתן התאמות בבחינות לסטודנטים המתמודדים עם מגבלה קבועה או זמנית, וכן על מתן ליווי ייעוץ והכוונה במהלך הלמידה, על סמך אישורים רפואיים רלוונטיים. רכזת הנגישות נמצאת בקשר עם גורמי חוץ כגון ביטוח לאומי, משרד הביטחון וכדו'.

 

איך מגישים בקשה לסיוע?

סטודנטית תוכר עם מגבלה פיזית, חושית ו/או קוגניטיבית המשפיעה על הלמידה במידה ותגיש טופס "אישור רפואי לקבלת התאמות" החתום על ידי גורם מוסמך ומומחה בתחום (למשל בעיות אורתופדיות ידווחו על ידי אורתופד ולא על ידי רופא משפחה). 

להורדת הטופס - לחצי כאן

המסמך צריך לכלול:

  • אבחנה ברורה האם המצב כרוני או זמני.
  • השפעת המגבלה על חיי הסטודנטית תוך התמקדות בהשפעת המגבלה על הלימודים ועל ההתנהלות היומיומית.
  • המלצה להתאמות במבחנים שיכולות להקל על התמודדות הסטודנטית בבחינה – יש לפרט מה התועלת בכל התאמה.
  • אישור לצורך התאמות לימודיות: במידה והסטודנטית עוברת טיפולים יש לפרט על השפעתם ותופעות לוואי אפשריות.
  • על הסטודנטית למסור את המסמכים הדרושים בהקדם האפשרי ולכל המאוחר עד תום החודש הראשון של סמסטר א'. במקרה של מגבלה חדשה במהלך שנת הלימודים, על הסטודנטית להגיש את המסמכים מיד עם קבלת האבחנה והגדרת המגבלה.

 

אין המכללה מתחייבת לקבל את ההמלצות וליישמן כלשונן.

לפרטים נוספים על מגבלות גופניות או רפואיות

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

שירותים נוספים