האתר החדש בהרצה, אנו מעדכנים אותו בתכנים חדשים מדי יום, אם חסר לכם מידע ניתן לפנות לטלפון 02-6222202

מלגת קרן ק.מ.ח

תכנית הות"ת מלגות לאקדמיה - היא תוכנית מענקים של המועצה להשכלה גבוהה וקרן קמח, לסיוע במימון שכ"ל לסטודנטים וסטודנטיות מהמגזר החרדי הלומדים לתואר ראשון.

חזרה לרשימת המלגות

תנאי סף:

 • גברים-
  סטודנט מעל גיל 21 שמעמדו מוסדר מול הצבא בדחיית שירות.
  סטודנט מתחת גיל 21 שמעמדו מוסדר מול הצבא (אקדמיזציה/עתודה/פטור/שירות צבאי או אזרחי).
  על המועמד להיות בוגר ישיבה קטנה או תיכון בפיקוח חרדי על פי המוגדר באתר משרד החינוך.
 • נשים-
  גיל 18
  בוגרת תיכון בפיקוח חרדי – על פי המוגדר באתר משרד החינוך.
 • בעל/ת ת.ז. ישראלית
 • לימודים לתואר ראשון בפעם הראשונה (לא תואר נוסף)
 • סטודנטים במהלך לימודים פעיל (לא השלמת קורסים)
 • על פי מבחן הכנסות 

 

כמה מקבלים ?

7,000 ₪ - 4,000 ₪ בכל שנת לימודים.

גובה המלגה נקבע על פי התואר הנלמד.

 

סטודנטים שאושרה בקשתם בשנה א' זכאים למלגה בכל שנה עד לסיום התואר.

 

התשלום מופקד בחשבון הבנק של הסטודנט בפריסת תשלומים.

ובכפוף להצגת קבלות על תשלום שכ"ל מלא.

 

פתיחת הרישום למלגה הינה לפני פתיחת שנה"ל, יש לעקוב אחר מועד הפתיחה באתר קרן ק.מ.ח

פרטים נוספים ניתן לראות באתר קרן ק.מ.ח. בכתובת: קרן ק.מ.ח.

 

חזרה לרשימת המלגות