מלגת סיוע של מכללת הדסה

מלגה בסך של 5,000 ש"ח המוענקת לסטודנטיות בקמפוס שטראוס, על בסיס קריטריונים סוציואקונומיים, שלא מקבלות מימון ממקור אחר, מותנת ב - 50 שעות התנדבות.

חזרה לרשימת המלגות

 

גובה המלגה:

5,000 ש"ח - למשלמים שכ"ל מלא,

במקרה של שכ"ל חלקי, גובה המלגה יהיה יחסי להיקף שכ"ל שישולם בפועל.

 

תנאי סף:

סטודנטית בקמפוס שטראוס.

לא מקבלת מימון ממקור אחר (משרד הקליטה, או כל מלגת תלת שנתית אחרת בגובה 7,000 ש"ח)

סטודנטים הזכאים למלגת משרד החינוך או מלגת הצטיינות יכולים להגיש בקשה.

 

קבלת המלגה מותנית בפעילות למען הקהילה (התנדבות) בהיקף של 50  שעות שנתיות.

בממוצע של 2-3 שעות שבועיות.

הפרויקטים יוצעו לסטודנטים/יות לאחר אישור הזכאות למלגה.

בשנים שעברו ההתנדבות התקיימה בפרויקטים הבאים:

  • דרכי מרים – סיוע לחולי סרטן ובני משפחותיהם
  • עזר מציון- סיוע לחולי סרטן ובני משפחותיהם
  • סיוע לניצולי שואה- עיריית ירושלים.
  • עתידך- תיכון חרדי לנוער בסיכון.
  • מנהל קהילתי בוכרים- חונכויות ושיעורי עזר.
  • שיח סוד- סיוע לילדים בעלי מוגבלויות.

 

הזכאות למלגה סיוע נקבעת על בסיס קריטריונים סוציואקונומיים.

 

הגשת הבקשה:

מכללת הדסה מפרסמת את המועדים בהם נפתחת ההרשמה למלגה.

הגשת הבקשה מתבצעת דרך מערכת המידע האישי. 

מדריך להגשת הבקשה

יש למלא את כל הפרטים.

ולצרף את כל המסמכים הנדרשים.

לקבצים יש לתת שמות בעברית או באנגלית, בגודל של 2 מ"ב, סרוקים ולא מצולמים, אין לצרף קבצי אקסל.

 

חזרה לרשימת המלגות